HRVATSKI SAVEZ ZA REHABILITACIJU (HSZR)

Novosti

13. rujna 2017.
TEČAJ – PROGRAM
Preuzmi Obrazac

16. srpnja 2014.
SKUPŠTINA HSZR-a
Održana je izborna Skupština Hrvatskog saveza za rehabilitaciju. U mandatnom razdoblju 2014. – 2016. izabrani su: Adriano Friganović, dipl. med. techn. (HNSS) za predsjednika, Saša Radić, bacc. occup. therap. (HURT) za dopredsjednicu, Snježana Benko, dipl. physioth. (HZF) za dopredsjednicu, Vedran Dumbović, bacc. med, techn. (HNSS) za tajnika, Jelica Stipaničev Mustapić, bacc. med, techn. (HNSS) za članicu Upravnog odbora, Mirjana Kučina, bacc. occup. therap. (HURT) za članicu Upravnog odbora, Marija Hren, bacc.physioth. (UFRTZ) za članicu Upravnog odbora, Marinela Jadanec, bacc. physioth., (HZF) za članicu Upravnog odbora.

16. srpnja 2014.
PRIMLJENA NOVA ČLANICA
Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja (UFRTZ) dana 16. srpnja 2014. godine postala je odlukom Skupštine HSZR nova članica.

16. srpnja 2014.
POZIV NA EDUKACIJE – Mali dom-Zagreb
Vrijeme održavanja: jesen 2014.g,
1.) Edukacijski program Procjena i (re)habilitacija vida zamišljen je kako bi ponudio sveobuhvatnu i sistematičnu izobrazbu iz područja procjene i (re)habilitacije funkcionalnog vida i vidnih funkcija djece i odraslih osoba.
2.) Edukacija Stručna podrška u ranoj razvojnoj dobi: Koraci u razvoju i primjeni Ranog interventnog programa koja će svim stručnjacima u području rane intervencije ponuditi korake u planiranju i provođenju Ranog interventnog programa u radu s obiteljima djece u riziku ili s razvojnim     teškoćama.
Tel: +385 1 3746 500, Fax: +385 1 6521 099, GSM: +385 91 418 1128, mail: roberta@malidom.hr
(VIŠE…)

26. veljače 2014.

Osniva se Povjerenstvo za razvoj Rehabilitacije u zajednici (RuZ) koje treba osmisliti strateške pravce djelovanja HSZR-a u smjeru promocije i ostvarenja ideje RuZ-a kao primjerenog modela rehabilitacije u osiguravanju kontinuiteta i dostupnosti rehabilitacijskih mjera svim osobama s onesposobljenjem.