PROJEKTI HSZR-a

Razvoj rehabilitacije u zajednici (RUZ) u Hrvatskoj

Rehabilitacija u zajednici predstavlja jednu od strategija unutar općeg razvoja zajednice za rehabilitaciju, izjednačavanje mogućnosti i društvenog uključivanja osoba s onesposobljenjem. Promicanje aktivne participacije u zajednici osoba s onesposobljenjem je učinkovita strategija podizanja razine aktivnosti zajednice u izjednačavanju mogućnosti za osobe s onesposobljenjem (World Health Organization (2004). CBR. A Strategy for Rehabilitation, Equalization of Opportunities, Poverty Reduction and Social Inclusion of People with Disabilities. Joint Position Paper.) Više o RUZ-u…